Ranking

rhetoric

  Alias Points
1 SVKotik 660
2 Volodymyr Soltys 30
3 Mariusz 20